Het Europese Compendium VOORBEELDEN VAN GOEDE PRAKTIJKEN OP HET GEBIED VAN DIGITALE PARTICIPATIE VAN 60-PLUSSERS is officieel verschenen!

Ben je geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met ouder worden in de digitale wereld?

Wil je de belangrijkste feiten en goede praktijken leren kennen?

Dan mag je dit rapport niet missen!

In deze publicatie vind je illustratieve voorbeelden van situaties waarin 60-plussers in de Europese Unie digitaal vaardig zijn. Daarnaast is deze publicatie bedoeld om meer mogelijkheden te bieden voor digitale vaardigheidstrainingen voor ouderen. In dit compendium vind je aansprekende voorbeelden van goede praktijken op het gebied van digitale participatie in onze partnerlanden – Oostenrijk, Duitsland, Portugal, Roemenië en Nederland. Het uiteindelijke doel is om gemeentelijke belanghebbenden, beleidsmakers, organisaties en individuen te inspireren om digitale inclusie voor ouderen tot prioriteit te maken.

Goede praktijken zijn onderverdeeld in belangrijke fasen voor het bereiken van succes:

– Het identificeren van de doelgroep en haar behoeften,

– Ontwerpen met een participatieve aanpak,

– Betekenis en doel ontwikkelen,

– Het versterken van de doelgroep,

– De doelgroep begeleiden,

– Bouwen aan maatschappelijke impact.

Het Compendium is vertaald in vier talen: Nederlands, Duits, Portugees en Roemeens.

Blijf op de hoogte voor meer updates over dit inspirerende project dat een verschil wil maken in het digitale leven” van onze ouderen! “

Download het Compendium (pdf.)