Over het project

Digitale participatie is een belangrijke sleutel om te gedijen in de wereld van vandaag, en het is cruciaal om ondersteuning te bieden die voldoet aan individuele behoeften. Het is ook belangrijk om de voordelen te begrijpen die digitale toepassingen aan individuen kunnen bieden. Daarom is het essentieel om een breed begrip te hebben van de mogelijkheden die beschikbaar zijn om tegemoet te komen aan verschillende cliënten.

Het DigitalScouts-project bouwt voort op deze aspecten door een educatief aanbod te ontwikkelen dat “digitale verkenners” kwalificeert om ouderen te ondersteunen bij het gebruik van digitale hulpmiddelen, zodat ze kunnen profiteren van de mogelijkheden van de digitalisering voor sociale, culturele en politieke participatie en op het gebied van gezondheidsbevordering.

Het project beoogt

De uitdagingen van de digitale transformatie in de samenleving aan te gaan en de reeds bestaande digitale kloof met steeds grotere negatieve gevolgen voor uitgesloten personen te helpen dichten.

De beschikbaarheid verbeteren van hoogwaardige leermogelijkheden in het onderwijs van opleiders in het kader van blended learning.

De ontwikkeling en uitbreiding van ondersteunende diensten bevorderen, bijv. cursussen, begeleidingsdiensten, persoonlijke ondersteuning thuis, enz., waarbij een geïndividualiseerde, op behoeften gebaseerde aanpak wordt geïntegreerd.

Doelgroepen

Het DigitalScouts project richt zich op:

Mensen die ouderen (60+) willen ondersteunen bij het gebruik van digitale apparaten en toepassingen.

Aanbieders op het gebied van volwassenenonderwijs die op zoek zijn naar opleidingsinstrumenten (methodologie, curriculum, opleidingsmateriaal, validatie- en certificeringsinstrumenten, enz.) om mensen op te leiden die oudere burgers willen ondersteunen bij het gebruik van digitale hulpmiddelen.

Aanbieders van ondersteunende diensten voor ouderen (gemeenten, verenigingen, non-profitorganisaties, wijkmanagers, sociale instanties).

Mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp en ons project. In het project zullen we de trainingen proefdraaien en mensen opleiden om mensen van 60+ te ondersteunen. Het project richt zich dus indirect op deze mensen.

Projectresultaten

Europees Compendium

Digitale training en toolkit

Details van het project

Acroniem:

DigitalScouts

Looptijd:

01/12/2022 tot 31/07/2025

Programma:

Erasmus+

Oproep:

2022

Titel:

Verbetering van de digitale geletterdheid en participatie in Europa

GA-nummer:

2022-1-DE02-KA220-ADU-000086499

Soort actie:

KA220-ADU - Samenwerkingspartnerschappen in het volwassenenonderwijs

Gebied:

Volwassenenonderwijs